Affärsidé

Förädlings- och utvecklingspotentialen i ett objekt lockar oss till att kreera idéer, se möjligheter både i fastigheten, omgivningen och för de som ska bo eller arbeta i de fastigheter vi äger.

Vi är också aktiva i ett antal rörelsedrivande kommersiella bolag där vi äger både fastigheten och verksamheten. Under årens lopp har vi, bland mycket annat, förädlat hotellfastigheter, utvecklat och skapat logistik i produktionsfastigheter inom industri och handel, samtidigt som vi förvaltar ett stort antal andra fastigheter.

Vi har bostadsbestånd bland annat i Uppsala, Lund, Nynäshamn och kontors- och industrifastigheter i Storstockholm, Göteborg och Malmö/Lund. Det är till centrala platser i Sverige, gärna regionhuvudstäder, som vi koncentrerar vår verksamhet.

Vi samarbetar med framstående arkitekter och byggföretag. Samtidigt förvaltar vi våra fastigheter med egen personal, både vad gäller administration och byggtekniskt underhåll.

Vi deltar också i ett flertal spännande infrastrukturprojekt med kända aktörer. Värdet av vårt ekonomiska engagemang omsluter ca 2,5 miljarder svenska kronor.