Aktuella projekt

Uppsala 

Estancia lämnade in en planförfrågan om förtätning tidigt 2015 och erhöll ett positivt planbesked i augusti 2015. På grund av många ärenden i kommunen har den ursprungliga tidsplanen, ny detaljplan andra kvartalet 2017, försenats avsevärt och arbetet med planen beräknas nu påbörjas efter sommaren 2017.
Trots förseningen har Estancia jobbat med arkitekter och konsulter och förberett ärendet så långt det går.
Förslaget till förtätning innehåller en höjning av befintliga flyglar från nuvarande 4 våningar till 6, vilket är höjden på fastighetens huskropp mot Odensgatan samt omkringliggande fastigheter. Ytterligare en byggnad planeras mellan flyglarna, vilket då kommer att omsluta den gemensamma gården med huskroppar i 6 våningar på alla sidor.
Tillkommande byggnader kommer att tillföra ytterligare 6000 – 7500 kvm BTA beroende på slutlig utformning av detaljplanen.

luthagen projekt