Skip to content

Estancia Fastigheters Satsningar i Lund ger avtryck

lund city award

Årets fastighetsägare 2019. 

Juryns motivering;

Årets fastighetsägare vågar testa och sticka ut med ett unikt utbud i Lunds city.

Genom sina etableringar har de bidragit till Lunds stadskärna, skapat intressanta nya mötesplatser och arenor för utbyten i staden. De har, på viktiga stråk i stadskärnan, lyft lokaler och innergårdar med nytänkande inslag som lockar olika kundgrupper att besöka city.

Genom etableringar av till exempel Jureskogs och Swedish Match flörtar man med studentlivet i staden, tillgodoser hungriga besökande och tillför city nya träffpunkter med ett spännande och unikt profilutbud.