902 Lincoln Ave är en Downtown prime location bestående av butiker. Övre planet är oinrett och ger en potential för både kontor och bostäder.