Skip to content

Estancia utökar i Lund

image 78

Note AB säljer fastigheten Lyckebacken 2 i Lunds kommun till Estancia Bostad AB. I samband med tillträdet tecknas ett hyreskontrakt mellan Note och den nya fastighetsägaren.

Fastigheten ligger inom ett industriområde i södra Lund som på sikt kommer att utvecklas till en ny stadsdel med blandad bebyggelse. Områdets attraktivitet stärks av en ny tågstation planerad att byggas intill området som ligger med gångavstånd från stadskärnan.