Flytta ut

När du vill säga upp din bostad, parkeringsplats eller garage.

Du kan säga upp hyresavtalet tidigast till det månadsskifte som inträffar närmast efter tre månader från uppsägningsdagen. Uppsägningen ska ske skriftligt på sidan två i hyresavtalet. Var vänlig och fyll även i den kommande bostadsadressen samt vilka telefonnummer du kan nås på. Besiktning ska göras innan du flyttar ut. Läs mer under besiktning. 

Du visar lägenheten under uppvisningstiden.

Under uppsägningstiden kommer vi att förmedla lägenheten till ny hyresgäst och kommer därför att hänvisa till Dig, då Du kommer att få visa lägenheten för dessa. Skriv därför vilket telefonnummer Du vill att vi lämnar till intressent när du gör din uppsägning.

Tänk på att anmäla adressändring i tid.

Tänk på att anmäla din nya adress i god tid för att din post ska komma rätt. Du gör det enklast på www.adressandring.se eller på telefon 020-97 98 99. Då nås även de flesta myndigheter av ändringen: skattemyndigheten, folkbokföringen, CSN, försäkringskassan, bil- och körkortsregistret samt SPAR (Statens Person- och Adressregister). Här kan du också beställa eftersändning av Din post.

Glöm inte heller att säga upp eller flytta el-abonnemang, ev. kabel-tv och internetavtal, telefonabonnemang, försäkringar, tidningar osv.

Tänk på att lämna lägenheten väl städad.

När Du lämnar lägenheten ska den vara väl rengjord och tömd. Glöm inte att balkongen, förrådet, källaren, vinden också skall städas. Har Du en cykel i cykelförrådet skall den tas med.

Vi har gjort en checklista som hjälper dig att inte glömma något och ger dig tips och råd för hur du ska städa effektivt.

Tänk på att om lägenheten vid besiktningstillfället inte är ordentligt städad, kommer vi att anlita en städfirma för att slutföra jobbet och hela kostnaden kommer att debiteras Dig.

När lägenheten är städad och tömt skall den besiktigas.

När lägenheten är städad och tömd skall besiktning av lägenheten göras, varför vi ber Dig att i god tid kontakta fastighetsskötarkontoret för att avtala tid för denna då även överlämnande av samtliga nycklar till fastigheten skall ske. Det är obligatoriskt för avflyttad hyresgäst att närvara vid besiktningen. Vi kan komma att debitera Dig för eventuella reparationer utöver normal förslitning.

Efter besiktningen skall nycklarna återlämnas.

När besiktningen är gjord skall samtliga nycklar, även ev. extranycklar till lägenheten och fastigheten återlämnas. Saknas någon nyckel kommer vi att byta lås och kostnaden för detta debiteras Dig som hyresgäst. Detta gör vi för att nästkommande hyresgäst skall känna sig trygg med att veta att inga nycklar till lägenheten är på vift.