Hyresavtal

Det är viktigt att du betalar din hyra i tid. 

Hyran skall betalas i förskott senast den sista vardagen i månaden före den månad hyran avser. Dvs. januarihyran betalas senast 31 december. Annars riskerar Du att mista Ditt hyresavtal. I slutet av varje kvartal sänder vi ut nya hyresavier för kommande tre månader. Om du betalar in hyran på annat sätt än med dessa avier, är det viktigt att Du anger Ditt namn och lägenhetsnummer alternativt fakturanummret på hyresavin.

Vid försenad betalning måste Du betala ränta enligt räntelagen samt ersättning för skriftlig betalningspåminnelse. Om hyresbetalningen inte betalas trots påminnelse går ärendet vidare till Kronofogdemyndigheten, med ansökan om avhysning från bostaden. När Ditt ärende har gått så långt har det lagts på ytterligare kostnader.

Du behöver vårt tillstånd för att hyra ut i andra hand.

I vissa speciella fall har du rätt att hyra ut din lägenhet i andra hand. Det kan vara att du ska arbeta eller studera på annan ort eller om du vill pröva att sammanbo med någon. För att få göra det behöver du vårt tillstånd, kontakta då huvudkontoret. Andrahandsuthyrningen är alltid tidsbegränsad och du är fortfarande ansvarig för både lägenheten, eventuella störningar och att hyran blir betald i tid. Personen som hyr i andra hand har inte rätt att överta kontraktet utan vårt medgivande.

När du vill säga upp din bostad, parkeringsplats eller garage.

Du kan säga upp hyresavtalet tidigast till det månadsskifte som inträffar närmast efter tre månader från uppsägningsdagen. Uppsägningen ska ske skriftligt på sidan två i hyresavtalet. Var vänlig och fyll även i den kommande bostadsadressen samt vilka telefonnummer du kan nås på.