Flytta in

Du har tillträde till lägenheten klockan 12.00 den dag då kontraktet börjar gälla. Infaller denna dag på en lördag, söndag eller helgdag får Du vänta med inflyttningen till följande vardag (i enlighet med hyreslagen).

Nycklar till lägenheten hämtar Du på inflyttningsdagen på fastighetsskötarkontoret.

Du får då skriva under en nyckelkvittens över vilka nycklar som Du fått. För att vi skall veta att vi lämnar ut nycklar till rätt person, vill vi att du tar med dig legitimation.

Om Du skulle förlora någon nyckel under Din hyrestid, blir vi tvungna att byta lås till nästa hyresgäst, vilket vi tyvärr måste debitera Dig.

Samtliga utlämnade nycklar ska återlämnas vid avflyttning. 

Ekonomiskt skydd – för mer än bara Dina ägodelar

För att ha ett ekonomiskt skydd om något skulle hända i Ditt hem måste Du ha hemförsäkring.

Du kanske inte tycker att det lönar sig att försäkra dina möbler och ägodelar med Du bör tänka på följande;

Som hyresgäst är Du även ansvarig för skador på fastigheten som Du är vållande till. Skador kan uppkomma genom t ex läckage från disk- eller tvättmaskin, brinnande ljus, läckande akvarium, stopp i avloppssystemet som du varit vållande m.m.

Har du en disk- eller tvättmaskin i lägenheten och det finns en monterad avstängningsanordning, måste Du tillse att denna stängs av efter varje användning.

Om Din lägenhet eller förråd förstörs i en brand eller vid vattenskada måste Du ha hemförsäkring för att få ersättning. Bilförsäkring behövs för Din bil om det händer något i garaget.

Hyresvärdens försäkring täcker endast kostnader för skador på själva huset.

Du tecknar själv avtal för hushållselen hos valfri leverantör.

I fastigheten kan finnas tillgång till kabel tv.

Alla Estancia Fastigheters bostäder har tillgång till basutbudet av tv kanaler. En del fastigheter har även kabel-tv anslutning och bredbandsuppkoppling. Olika leverantörer finns i bostadshusen och har du några frågor är du välkommen att ringa huvudkontoret eller lokalkontoret om vad som gäller i fastigheten där Du bor.

Önskar Du tillgång till flera kanaler än vad som erbjuds, får Du själv införskaffa en box eller teckna abonnemang för utökat kanalutbud direkt hos leverantören som levererar till just Ditt hus.

Estancia Fastigheter ser till att din ytterdörr får rätt namn på dörren och i trapphus.