Vara hyresgäst

Om Du har ett badkar och vill byta ut det mot en dusch måste du kontakta huvudkontoret så får vi undersöka om det är möjligt. Det är ditt eget ansvar att ta ut och förvara badkaret för att sedan återsälla det när du flyttar ut ur lägenheten.   

Även om badrummet är ett våtutrymme bör du vara försiktig med vattnet så att inte vattenskador uppstår. Det är inte tillåtet att själv montera och skruva i kakel eller badrumsväggar, tätskiktet kan skadas och du kan bli ersättningsskyldig för skadan.

Blomlådor och paraboler ska sitta på insidan av räcket på din balkong, det är viktigt att tänka på att inte vattnet rinner ned till grannen när du vattnar blommorna. Det är tillåtet att vädra t.ex. mattor och sängkläder från din balkong men inte att skaka dem. Du får också grilla på din balkong om du använder dig av en el-grill, då kol och gasol-grillar inte är tillåtna på grund av brandrisken och för att röken kan vara störande för grannarna. 

En brandvarnare är en billig livförsäkring som finns i alla våra lägenheter. Det är ditt ansvar som hyresgäst att minst 1 gång om året kontrollera så att den fungerar och t.ex. byta batteri på din brandvarnare. Om du inte har en brandvarnare eller att den inte fungerar så gör du en felanmälan. Tänk på att brandvarnaren tillhör lägenheten och ska lämnas kvar när du flyttar. 

Inga cyklar eller barnvagnar i trapphus och entréer.

Ett snyggt trapphus är trivsamt för gäster och alla som bor  i huset. Låt oss hjälpas åt att hålla det rent och snyggt både i trapphuset och i bostadsområdet.

Cyklar skall ställas i cykelförråd eller cykelställ. Om cykelförråd inte finns i Ditt hus får Du ställa cykeln i Ditt förråd eller i lägenheten. Samma sak gäller barnvagnar.

Det är inte tillåtet ur brandsäkerhetssynpunkt att förvara någonting i trapphus och entrén. Det kan försvåra för t ex ambulanstransporter eller om annan snabb utryckning måste ske.

Om du vill ha en egen diskmaskin i din lägenhet ska du kontakta Estancia Fastigheter för en bedömning och teknisk kontroll av förutsättningarna i din lägenhet. Du får själv kontakta en installatör för installation. Tänk på att du kan bli skyldig att återställa när du flyttat ut. 

Det är tillåtet att plocka bort innerdörrarna i din lägenhet, men tänk på att du måste återställa dörrarna innan du flyttar ut. Förvara dörrarna i ditt lägenhetsförråd så att de inte skadas eller förstörs. 

Med hänsyn till dina grannar får du inte mata fåglar från balkongen och uteplatsen. Deras spillning skräpar ner och utlagd mat drar till sig skadedjur.

Till alla våra lägenheter hör ett källar- eller vindsförråd. Du själv får ordna ett hänglås till ditt förråd. Tänk på att hålla koll på ditt förråd med jämna mellanrum för att upptäcka eventuella skadegörelser. Du får inte förvara mopeder eller brandfarliga ämnen i förrådet. Tänk på att hålla gångarna utanför förrådet fria då dessa kan användas som utrymningsvägar. 

Kontakta Estancia Fastigheter om du vill ställa dig i kö till garage eller p-plats. Hyresgäster hos Estancia Fastigheter har förtur till våra garage. Du får inte förvara andra saker på din p-plats. 

Du får grilla på balkongen och uteplatsen om du använder en el-grill. Kol- och gasolgrillar är inte tillåtna på grund av brandrisk och för att röken kan vara störande för dina grannar. Du får grilla på områdets allmänna ytor. Se till så röken inte irriterar din omgivning eller att grillen står för nära fasaden så den kan orsaka brand. Lämna aldrig grillen utan uppsikt och se till att grillen är ordentligt släckt innan du lämnar den. Använder du engångsgrill se till att den är ordentligt släckt innan du slänger den i soporna.

 

Hatthyllan ingår i lägenhetens standardutrustning. Om du sätter upp en egen hatthylla måste du spara och återställa den ordinarie hatthyllan innan du flyttar ut. 

Hyresgästen är skyldig att ha väl uppsikt över sina husdjur. Har du hund ska den vara kopplad i våra bostadsområden. För att ha en orm krävs tillstånd från kommunen. Det är inte tillåtet att ha giftiga djur i lägenheten.

Det är inte tillåtet att förvara mopeder i cykelrum eller källare. 

Du får på egen hand måla om och tapetsera i Din lägenhet.

Men det är några saker Du bör tänka på innan Du sätter igång:

  • Arbetet skall vara fackmannamässigt utfört. Du kan bli ersättningsskyldig när Du flyttar om arbetet är slarvigt utfört eller om Du använt felaktigt material.
  • Du får inte välja extrem färgsättning. Nästa hyresgäst måste kunna leva med Dina färgval.

Det är inte tillåtet att sätta upp en parabol eller annan antenn på fasaden eller på balkongräcken så att den hänger utanför balkongen. Vill du montera exempelvis en parabolantenn ska du kontakta Estancia Fastigheter  om hur den ska placeras. 

Rökfritt i alla gemensamma utrymmen i fastigheten.

Alla gemensamma utrymmen i fastigheten såsom trapphus, hissar, förråd, källare, tvättstugor och garage ska vara rökfria. Tänk på att inte kasta fimpar från balkongen och utanför porten. Tänk på att du kan bli ersättningsskyldig för onormalt slitage om du röker inne i lägenheten. 

Eventuell sandlåda och lekplats som finns vid din fastighet är till för barnen. Om du har husdjur måste du se till att de inte förorenar sanden.

Skadedjur är inte ovanligt. Mjölbaggar och pälsängrar är det vanligaste. Du är skyldig att kontakta fastighetsskötaren, så fort Du upptäcker skadedjur. Anticimex kommer då och bekämpar ohyran i Din lägenhet. Kostnaden för detta täcks av vår försäkring.

Tänk på miljön och sortera Dina sopor.

Vi måste alla hjälpas åt att värna om miljön. Källsortera därför dina sopor i dom kärl som är avsedda för detta i fastigheten. Det är viktigt att inte lägga fel material i kärlen. Om något material saknar kärl för sortering i din fastighet, måste dessa sopor lämnas vid kommunens uppsamlingsplats och får alltså inte lämnas kvar i soprummet.

Tänk på att inte spola ner föremål i wc och tvättställ som kan orsaka stopp i avloppet. Spola inte heller ner kemikalier eller rengöringsmedel.

Visa hänsyn gentemot dina grannar.

I ett hyreshus är det viktigt att visa hänsyn till varandra så att det blir trivsamt för alla. Det är självklart att t ex inte spela hög musik på kvällar och nätter när grannarna behöver sova. Mellan klockan 22.00-07.00 ska det vara lugnt i fastigheten. Även under dagtid är det viktigt att visa hänsyn till sina grannar.

Du har heller ingen rätt att störa Dina grannar även om det bara är någon enstaka gång. Vi föreslår att Du meddelar Dina grannar i förväg om Du ska ha en fest. Om man har blivit förvarnad, kan det vara lättare att acceptera en enstaka fest med musik, skratt och höga röster.

Vi vill att både Du och Dina grannar ska känna trygghet och trivsel hos oss. Vardagliga ljud, lättare buller och samtal hör naturligtvis till livet i ett bostadsområde. Däremot måste vi som hyresvärd gripa in då någon stör sin granne orimligt mycket.

Om Du inte på egen hand kommer tillrätta med störningar från någon granne, ska Du i första hand vända Dig till störningsjouren eller huvudkontoret.

Att sätta upp saker på väggarna.

Väggarna i din lägenhet kan vara av olika material. Se till att Du använder krokar som är speciellt anpassade till den specifika väggen där Du skall hänga upp t.ex tavlor. Det finns dock ett par saker du bör tänka på innan Du börjar.

  • VIKTIGT! Tänk på att inte göra för många hål på en liten yta, det anses som onormalt slitage på lägenheten vid en besiktning när Du sedan flyttar. Spegelväggar och vissa hyllor ger många hål i väggen och Du kan komma att bli ersättningsskyldig efter besiktningen.
  • Gör aldrig hål i kakelplattor själv – kaklet spricker lätt. Om Du måste göra hål i kaklet, vänd Dig till en fackman.

Ett trevligt trapphus ger ett gott första intryck för boende och besökare. Det är viktigt att hjälpas åt att hålla trapphuset rent och snyggt. Tänk på att det inte är tillåtet att ställa barnvagnar, cyklar, sopor eller annat som hindrar framkomligheten i trapphuset. Dörrmattor lägger du inne i lägenheten. Samt att rökning ej är tillåten i allmänna utrymmen. 

Lämna tvättstugan som Du själv vill överta den.

Tvättstugorna är till för våra hyresgäster och får användas alla dagar mellan klockan 07.00 och 22.00. I några fastigheter kan andra tider gälla, se anslag i Din tvättstuga. Det är viktigt att Du respekterar tvättiderna.

För att kunna tvätta måste Du boka tid på en särskild bokningstavla. Använd bokningslåset som du får nyckeln till vid inflyttningen. I några tvättstugor finns tvättlistor istället för bokningstavlor.

  • Passa tiden! Kommer Du inte i tid har nästkommande hyresgäst rätt att ta Din tid efter 15-30 minuter. Se anslag i tvättstugan vilken tid som gäller.
  • Följ tvättinstruktionerna på maskinerna. Anmäl till felanmälan om någon maskin är trasig. Bruka aldrig våld på maskinerna.
  • När Du har tvättat klart ska Du städa maskiner och tvättstugan. Nästa hyresgäst ska inte behöva städa efter Dig innan de börjar tvätta.
  • Torka av maskinerna både in- och utvändigt – tvätta golvet i tvättstuga och torkrum om sådant finns – kasta tomma tvätt- och sköljpaket – gör rent filtret i torktumlaren så att allt damm försvinner.

Ta bort Ditt bokningslås från tavlan när Du är klar och sätt det på parkering till nästa gång Du skall tvätta.

Ring låssmed om Du låst Dig ute.

Har Du låst Dig ute eller tappat nyckeln får Du kontakta en låssmed.

Du måste legitimera Dig och styrka Din behörighet till lägenheten. Avgiften för låsöppningen betalar Du själv.

Vid utflyttning från lägenheten kontrollerar vi alltid att alla nycklar återlämnas. Om det saknas en nyckel kommer vi att genomföra ett låsbyte till lägenheten, som vi debiterar avflyttande hyresgäst. Detta för att nästa hyresgäst skall känna sig säker om att inga nycklar hamnat i orätta händer.

Har du en uteplats så ansvarar du själv för skötseln av den. 

Luften i din lägenhet byts helt varannan timme. En fläkt på taket eller ovanför spisen ser till att suga ut luft från din lägenhet. Tänk på att inte stänga igen friskluftsventilerna vid fönstret då du riskerar att få golvdrag eller matos från grannen i fastigheten. Tänk på att lämna badrumsdörren på glänt efter du duschat eller badat så att du inte stänger in fukten i badrummet.